ALV 2019: Ben Roerbag benoemd tot erelid

Op zondag 27 januari heeft de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden.

Tijdens deze drukbezochte vergadering hebben wij afscheid genomen van Ben Roerbag als bestuurslid. Ben heeft vijftien jaar de rol van penningmeester vervuld en zo'n tien jaar ook nog de functie van secretaris. Daarnaast was Ben sinds het begin van deze eeuw het gezicht van de tossavond. Vanwege al zijn verdiensten voor onze vereniging heeft de vergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om Ben tot erelid van onze vereniging te benoemen. Daarmee is Ben, na Nick Fleury, Gerard van Hellemondt en Ronald Ruchti, het vierde erelid van LTC Leeuwenbergh!

De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om Stefan Roest en Susan de Boer te benoemen tot bestuurslid. Stefan zal de rol van penningmeester op zich nemen en Susan die van secretaris.

Financieel gezien staat de vereniging er goed voor en in 2018 is het ledental, na 3 jaren van sterke stijging, heel licht gestegen. De vergadering stemde in met de door de penningmeester gepresenteerde sluitende begroting voor 2019. De contributie voor 2019 wordt overeenkomstig het voorstel van het bestuur licht verhoogd.

De verschillende commissies blikten terug op 2018 en presenteerden hun plannen voor het komende jaar. Bij de start van het nieuwe zomerseizoen zullen die plannen nader worden toegelicht in het clubblad.

Nieuws overzicht