Nieuwe bestuursleden

Afgelopen zondag heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Saskia als bestuurslid TC en van Martijn als lid van de evenementencommissie. Saskia en Martijn hebben de afgelopen jaren veel voor onze vereniging gedaan en wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.
Jeanette van Beek volgt Saskia op als bestuurslid TC en Martijn wordt in de EC opgevolgd door Rene van der Heeft. Daarnaast is Linda Gerth toegetreden als bestuurslid. Linda zal de Jeugdcommissie aan gaan sturen. Wij heten Jeanette, Linda en Rene van harte welkom!
Binnenkort volgt er een uitgebreider verslag van de ALV.

Nieuws overzicht