Tennissen op Leeuwenbergh voor de jeugd

Zoals iedereen ongetwijfeld weet, heeft de regering op 21 april het besluit genomen dat de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april onder toezicht en begeleiding weer mag gaan sporten.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen om, op een veilige en verantwoorde wijze, tennissen en padellen voor de jeugd tot en met 18 jaar op Leeuwenbergh weer mogelijk te maken.

Sportcentrum Leeuwenbergh en LTC Leeuwenbergh hebben naar aanleiding daarvan een protocol opgesteld, dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de gemeente Den Haag. Dit protocol is gebaseerd op het door NOC*NSF opgestelde protocol, op de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en op de richtlijnen van de gemeente Den Haag. Het door ons aan de gemeente voorgelegde protocol (zie bijlage) is inmiddels goedgekeurd.

Nu dit protocol is goedgekeurd en alle daaruit voortvloeiende maatregelen op Leeuwenbergh zijn doorgevoerd, zullen we gefaseerd het tennissen voor de jeugd weer mogelijk gaan maken. Gestart zal worden met de lessen voor de jeugdleden op maandag 4 mei. Indien de start goed verloopt, zullen we daarna zo snel mogelijk het vrij spelen voor deze groep mogelijk gaan maken. Uiteraard zullen wij alle ouders en jeugdleden nader informeren wanneer er gestart wordt met vrij spelen.

Wij hopen dat er spoedig ook een verdere versoepeling van de door de overheid afgekondigde maatregelen zal komen, zodat ook andere groepen weer kunnen gaan tennissen en we weer met z’n allen, in goede gezondheid, op de baan kunnen staan.

Downloads:

Nieuws Overzicht