Kort verslag van de ALV 2018

Op zondag 28 januari heeft de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsgevonden.

Op een druk bezochte vergadering werd er uiteraard teruggeblikt op het fantastische jubileumjaar. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers, commissieleden en bestuursleden voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar, want zonder hun inzet was het niet gelukt om er zo’n mooi jaar van te maken.

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van de hele Jeugdcommissie en van Marc Kouwenhoven als bestuurslid. Marc, Willemijn en Natalie werden uiteraard hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Helga van der Kolk (bestuurslid jeugd) en Michiel van der Laan nemen het stokje over en zoeken nog naar aanvulling voor de JC. Luuk Ouwerkerk neemt de positie van Martijn van Tent in het bestuur over. Martijn blijft wel gewoon lid van de Evenementencommissie. Het hart van de Technische Commissie is naast Saskia Claasen uitgebreid met Tim Mulder en Guy Rutten.

De oude en nieuwe jeugdcommissie
Financieel gezien staat de vereniging er goed voor en ook het ledental is het afgelopen jaar, voor de derde keer op rij, gegroeid. De vergadering stemde in met de door de penningmeester gepresenteerde sluitende begroting voor 2018. De contributie voor 2018 blijft ongewijzigd!

De commissies zijn inmiddels al weer hard bezig met de plannen voor 2018 en er zullen weer veel evenementen voor jong en oud georganiseerd worden. Ons 61 jarig bestaan is genoeg reden om er weer een topjaar van te maken en daarom zal de inmiddels befaamde Pubquiz bijvoorbeeld weer terugkomen. En na het geweldige succes van het lustrumfeest mag ook dit jaar een feest niet ontbreken.

De evenementencommissie heeft een prachtig filmpje gemaakt met een terugblik op het jubileumjaar: https://www.youtube.com/watch?v=WYxP6q_n6S0

Nieuws overzicht