Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Lid Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Dit zijn de overige vragen:
Wanneer wil je dat het lidmaatschap ingaat Per direct*
Bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen
Mogen wij de contributie automatisch afschrijven? *
Wil je ook in de winterperiode tennissen? *
Ben je student?
 
Heb je hulp nodig bij invullen van dit formulier

 Klik hier voor Handleiding

 
Onderstaande velden niet invullen, deze worden door de ledenadministratie gevuld.
Parkpasnummer
Speelrecht
Lidnummer
Opmerking