Privacy

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hoe de vereniging omgaat met de persoonsgegevens en welke rechten je hebt, is vastgelegd in onze Privacyverklaring.