Statuten en HHR

LTC Leeuwenbergh (opgericht in 1957) is een van oorsprong Leidschendamse vereniging. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2006 valt de vereniging echter onder Den Haag. 

In 2015 heeft het bestuur een wijziging van de statuten voorbereid en de Algemene Ledenvergadering heeft daar op 1 december 2015 haar goedkeuring aan verleend. Ook de KNLTB heeft de Statutenwijzijging getoetst en akkoord bevonden. De Algemene Ledenvergadering van 1 december 2015 heeft ook een huishoudelijk reglement vastgesteld.

                                        Huishoudelijk Reglement