Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van enig jaar bij:

LTC Leeuwenbergh
Postadres: Lindelaan 7, 2495 BA Den Haag
Via e-mail: ledenadministratie@ltcleeuwenbergh.nl  
dan wel via uw persoonlijke pagina op deze website.

Indien een lid voor deze datum niet heeft opgezegd, blijft het lidmaatschap van kracht en rusten op hem/haar alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Het lidmaatschap blijft van kracht totdat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen beëindigen dan willen wij u vragen om de reden van de opzegging te vermelden.